Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Plán krizové připravenosti

Průmsyslová bezpečnost


Plán krizové připravenosti je dokument obsahující souhrn postupů, činností a opatření, kterými budou zabezpečeny požadavky zpracovatele Krizového plánu za krizových stavů. 

Rozsah

 • Plán dokladuje zpracovateli Krizového plánu připravenost právnické nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací a k zajištění požadovaných činností, osob, věcných prostředků apod.
   

 • Plán krizové připravenosti je zpracován v souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny HZS. Při zpracování plánu je využíváno dlouhodobých zkušeností a know-how společnosti TLP zejména v oblastech analýz rizik a zabezpečení kontinuity činností.

Nejdůležitější části plánu

 • organizace krizového řízení ve společnosti
 • Pravomoce a odpovědnosti orgánů krizového řízení (krizový štáb).

 • analýza krizových ohrožení
 • Pomocí metodiky TLP jsou hodnoceny všechny zdroje rizik (přírodní, antropogení) na teritoriu. Jsou vytipována rizika, která mohou být příčinou vzniku krizové situace.

  Ocenění dopadů na činnost právnické osoby.

 • plán akceschopnosti

  Postupy a činnosti, které budou realizovány zpracovatelem plánu krizové připravenosti při vyhlášení krizových stavů.

  Způsoby aktivace krizového štábu a zpohotovení jeho pracovišť.

  Dále obsahuje opatření k zajištění ochrany osob a pracovišť krizového štábu.

 • plán krizových opatření

  Opatření a postupy pro realizaci krizových opatření podle druhu a rozsahu krizové situace.

 • vnitřní havarijní plán

  U subjektů stanovených podle zákona č. 353/1999 Sb.

 • plán opatření hospodářské mobilizace
 • U subjektů stanovených podle zákona č. 224/2015 Sb.

 • plán spojení