Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Rozex Alarm

Klikněte pro větší rozlišení

ROZEX Alarm je aplikace, která umožňuje efektivně modelovat úniky nebezpečných chemických látek, vytvářet prognózy havarijních projevů, rychle generovat potřebné informace pro zasahující složky IZS.
ROZEX Alarm se využívá k přípravě modelových řešení možných úniků nebezpečných látek a jejich havarijních projevů i přímo jako podpora zasahujících jednotek. Aplikace využívá databázi látek (cca 8000) obsahující fyzikálně - chemické vlastnosti, požárně a bezpečnostně - technické charakteristiky, údaje o toxicitě, postupy při hašení a zdravotním ošetření. Zdrojová data databáze a konzultace při jejím rozvoji zajišťuje partnerská společnost MEDISTYL, spol. s r.o., která databázi látek nabízí jako samostatný produkt Medis - Alarm.

ROZEX Alarm slouží jako nástroj prognózy po úniku nebezpečné látky. Využívá se při přípravě reakce na vzniklou mimořádnou událost i při rozhodovacích procesech velitele zásahu odpovídajícího za řešení mimořádné události.

Klikněte pro větší rozlišení

Vzhledem k rozsáhlé databázi látek je i
expertním systémem pomáhajícím řešit celou řadu úloh odborníkům z oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany i krizového a havarijního řízení. Generované následky chemické havárie lze zobrazit do mapových vrstev a vizualizovat jejich dopady.

 

Struktura

 • Podpora výjezdu (červená sekce)
 • Modelování havarijních projevů (zelená sekce)
 • Databáze nebezpečných látek (modrá sekce)
 • Administrace aplikace
 • Nápověda

Komunikace s GISKlikněte pro větší rozlišení

 • Výstupy pro komunikaci s GIS jsou generovány jako XML (GML) soubory, které obsahují všech potřebné údaje k zobrazení výsledků výpočtu v mapovém podkladu (záleží na typu geografického systému u uživatele).

Přehled funkcionality

 • Databáze cca 8000 látek - ryhlý přístup k informacím o nebezpečné látce (třída nebezpečnosti, přeprava, skladování atd.)
 • Modelování havarijních projevů chemických látek- toxicita, ohrožení výbuchem, ohrožení požárem, stanovení maximálních dosahů
 • rychlé informace pro zasahující jednotky IZS
 • expertní informace pro odborníky HZS ČR, Policie ČR, Městské policie a další
 • Napojení do GIS - zobrazení zón ohrožení v mapovém podkladu